Kalender

Kommunale møte som gjeld reforma og relevante arrangement

MÅNDAG

27. mars
kl. 09.00-12.00

Møte i førebuande fellesnemnd

Stad: Sund rådhus

MÅNDAG

24. april
kl. 09.00-12.00

Møte i førebuande fellesnemnd

Stad: Øygarden rådhus

MÅNDAG

15. mai
kl. 09.00-12.00

Møte i førebuande fellesnemnd

Stad: Fjell rådhus

MÅNDAG

12. juni
kl. 09.00-12.00

Møte i førebuande fellesnemnd

Stad: Sund rådhus