Aktuelt

Førebur felles kommunestyremøte

På det femte møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i dag vart det brukt god tid på å førebu felles kommunestyremøte den 21. juni. Det er Fylkesmannen som kallar inn til dette møtet. Møtet i FF vart denne gongen halde i ...
Les Meir

Drøftar politisk styringsstruktur

På det femte møtet i førebuande fellesnemnd skal dei 17 politikarane og dei tre tillitsvalde drøfta dei politiske føresetnadene for etablering av den nye kommunen. Møtet vert halde i velferdsbygget på Kollsnes-anlegget i Øygarden. Kollsnesanlegget I samband med drøftinga av ...
Les Meir

Skreiv under kontrakt med Mercuri Urval

I går skreiv dei tre ordførarane under kontrakten med rekrutteringsselskapet Mercuri Urval. Dette selskapet skal helpa til i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for kommunereforma. Mercuri Urval var representert ved Gro Reinertsen og Ole Petter Bratteberg då dei tre ordførarane ...
Les Meir

Eldreråda førebur seg på ny kommune

Eldreråda i Sund, Fjell og Øygarden var samla i Fjell rådhus i går for å drøfta framtida for eldreråda i den nye kommunen frå januar 2020. På møtet drøfta eldreråda mellom anna storleiken på eit nytt felles eldreråd for nye ...
Les Meir

Drøfta arbeidsgjevarpolitikk

Hovudtema på det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma  dag var arbeidsgjevarpolitikk, personalreglement og løns- og arbeidsvilkår. Møtet vart halde på Sund kommunehus måndag føremiddag. Utgangspunktet for drøftinga er intensjonsavtalen som seier at «....alle tilsette har rett på ...
Les Meir

Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen. Utgangspunktet for denne drøftinga er intensjonsavtalen kapittel 11 ...
Les Meir

Ønskjer å delta i demokratiprosjekt

Førebuande fellesnemnd (FF) ønskjer å delta i prosjektet «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing». Dette er konklusjonen etter at spørsmålet vart reist på møtet i FF i Øygarden i dag. Den førebuande fellesnemnda er samansett ...
Les Meir

Nytt møte i førebuande fellesnemnd

Måndag den 20. februar er det klart for det tredje møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen er det Øygarden kommune som er vertskap. På dette møtet vert det gjeve informasjon om status i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for ...
Les Meir

Ønskjer utvida mandat for tilsetjing av prosjektleiar

I ei felles sak i dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden, vert det innstilt på at førebuande fellesnemnd  (for kommunesamanslåing) får utvida mandatet til å tilsetja prosjektleiar. Det er innstilt på at det vert vedteke ei løysing der stillinga ...
Les Meir

Ønskjer samarbeid om digitalisering

- Bergen kommune ønskjer samarbeid med nabokommunane om digitalisering av offentleg sektor. Dette kan gjerast inn mot KS der vi gjer det klart at dette vil vi utvikla saman, sa kommunaldirektør Robert Rastad då førebuande fellesnemnd var samla til sitt ...
Les Meir

Klart for møte nr. to i førebuande fellesnemnd

Torsdag den 8. desember er det klart for det andre møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma. Nemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden. Det andre møtet i nemnda vert halde i Sund ...
Les Meir

Fjell-ordføraren leiar førebuande fellesnemnd

Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, vart i dag vald til leiar av førebuande fellesnemnd (FF) for etablering av ein ny kommune samansett av Sund, Fjell og Øygarden. Marianne Sandahl Bjorøy vart vald med 12 røyster. Fire av medlemene i ...
Les Meir

Første møte i førebuande fellesnemnd

Onsdag den 9. november vert det kalla inn til det første møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Nemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden. I tillegg til at det skal veljast leiar og nestleiar i ...
Les Meir

Fylkesmannen vil ha «Nye Øygarden»

Fylkesmannen rår til at dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden vert slått saman til ein ny kommune. Dette samsvarar med kommunestyrevedtak i dei tre kommunane den 20. juni. Fylkesmann Lars Sponheim. I si tilråding om kommunestrukturen viser Fylkesmannen ...
Les Meir

Vil ha førebuande fellesnemnd

Onsdag ettermiddag vedtok Øygarden kommunestyre for sin del å oppretta ei førebuande fellesnemnd (FF). Fellesnemnda skal følgja opp vedtaket i kommunestyra i juni om å etablera ein ny kommune frå første januar 2020. Også Fjell formannskap behandla denne saka også ...
Les Meir

Føreslår å oppretta førebuande fellesnemnd

Dei tre kommunane i regionen, Fjell, Sund og Øygarden, skal ta stilling til eit forslag om å oppretta ei førebuande fellesnemnd (FF). Fellesnemnda skal følgja opp vedtaket i kommunestyra i juni om å etablera ein ny kommune frå første januar ...
Les Meir

Sponheim nøgd med kommunereforma

Fylkesmann Lars Sponheim er nøgd med arbeidet med kommunereforma så langt. Han skriv i ei pressemelding at prosessen har vore vellukka i Hordaland. Det ligg føre samanslåingsvedtak i 12 kommunar i fylket. Dette innebér at talet på kommunar i Hordaland ...
Les Meir

Sanner og Sponheim gratulerte

Etter at dei tre kommunestyra i går ettermiddag hadde gjort sine vedtak om å danna in ny kommune, var det duka for festmiddag på Panorama Konferansehotell i Sund. Det var ordførar i Sund, Kari-Anne Landro som ønskte dei 80 gjestene ...
Les Meir

Historisk vedtak om å danna ny kommune

Måndag ettermiddag vedtok kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden at dei vil danna ein ny kommune i regionen med verknad frå 2020. I Øygarden vart vedtaket gjort med 15 mot åtte røyster (Arbeidarpartiet, SV og ein representant frå Tverrpolitisk valliste for ...
Les Meir

Den 20. juni vert det avgjort

Måndag den 20. juni skal alle dei tre kommunestyra i regionen vår ta stilling til om dei skal danna ein ny kommune saman eller om dei skal halda fram kvar for seg. Både i Fjell, Sund og Øygarden tek kommunestyremøta ...
Les Meir